Dodavatel elektrické energie

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Trh s elektřinou byl liberalizován v roce 2006. Od té doby vzniklo na českém trhu přes 350 alternativních dodavatelů elektřiny. Náš tip: Ceny energií letí raketově vzhůru, opatřete si domů světla s vysokou svítivostí, která spotřebovávají méně elektrické… Pokračovat ve čtení Dodavatel elektrické energie

Dozor nad pojišťovnictvím

Tuto úlohu plní organizace, jejímž hlavním úkolem je dohlížet na správné fungování pojišťoven. Na českém trhu na tomto postu figuruje Česká národní banka, která sleduje především dodržování zákona, ochraňuje zájmy klientů a reguluje peněžní operace společností na kapitálovém trhu. Státní dozor v pojišťovnictví se vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele. Vykonává ho Ministerstvo financí. O této své činnosti vypracovává… Pokračovat ve čtení Dozor nad pojišťovnictvím

Disponibilní zůstatek

Disponibilní zůstatek účtu je celková částka, kterou má klient aktuálně k dispozici na svém účtu a může s ní libovolně nakládat. Disponibilní zůstatek může být navýšen o kontokorent či povolený debet, nebo snížen o ještě nezaúčtované transakce platební kartou, povinný minimální vklad či blokaci účtu (například z důvodu exekuce). Oproti tomu existuje účetní či aktuální zůstatek, který vyjadřuje, kolik má… Pokračovat ve čtení Disponibilní zůstatek

Publikováno
V rubrikách D, Účty

Denní odškodné

S tímto pojmem se setkáme v rámci úrazového pojištění, kdy se denní odškodné vztahuje na celou dobu nezbytnou k léčení následků úrazu. Denní odškodné se ale používá pouze v případě, kdy je doba léčení delší než minimální doba stanovená na zotavení dle všeobecných smluvních podmínek pojišťovny. Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky K určení, kolik… Pokračovat ve čtení Denní odškodné

Publikováno
V rubrikách D

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Státní sociální podpora je tvořena systémem státních dávek učených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní charakter, hlavním kritériem pro přiznání některých z nich je příjmová situace rodiny.  Dávky, které se vyplácí v závislosti na příjmech rodiny: přídavek na dítě sociální příplatek (od 2012 zrušen) příspěvek… Pokračovat ve čtení Dávky státní sociální podpory

Publikováno
V rubrikách D

Daňový odpočet (daňové úlevy)

Ze svého základu daně z příjmů si můžete odečíst roční souhrn svých měsíčních příspěvků na penzijní připojištění snížený o 6 000 Kč. Maximálně lze odečíst 12 000 Kč. Ideální tedy bude, pokud Váš roční souhrn příspěvků bude 18 000 Kč. Co musíte splnit? Pro uplatnění daňového odpočtu je třeba splnit zákonnem stanovené podmínky. Tou základní… Pokračovat ve čtení Daňový odpočet (daňové úlevy)

Publikováno
V rubrikách D, Daně

Daň z elektřiny

Pilhas de moedas

Daň z elektřiny je stejně jako daň z plynu jednou z ekologických daní, jejichž zavedení od 1.1.2008 vyplývá ze závazků, které má Česká republika vůči Evropské unii. Daní z elektřiny jsou zatíženi dodavatelé a odvádějí ji Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Koncový spotřebitel se tedy platbou této daně nemusí nijak zabývat, protože už je… Pokračovat ve čtení Daň z elektřiny

Publikováno
V rubrikách D, Daně

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění (příp. též penzijní pojištění, I. pilíř) tvoří spolu s nemocenským pojištěnímsoučást sociálního zabezpečení. Představuje zajištění do pokročilého věku, kdy je klientovi pravidelně vyplácená určitá částka. V době recese ekonomiky se jedná o rozumné řešení, protože výše důchodů stále klesá. Stát dokonce finančně podporuje spoření na důchodové pojištění Historie DP Na sklonku 90. let minulého století přijaly… Pokračovat ve čtení Důchodové pojištění

Distributor elektrické energie

Dodavatel elektřiny je společnost, který prodává energii, komoditu jako takovou. Na fakturě, je vidět, že platby jsou rozděleny – část je za distribuci, část za silovou energii. Distributor elektřiny vlastní elektrického vedení a potrubí, kterými vede elektřinu do domácností. Na rozdíl od distributora, lze dodavatele změnit a ovlivnit výši měsíční platby. Distribuční společnost se stará o přenos energie. Typy distributorů v ČR:… Pokračovat ve čtení Distributor elektrické energie

Debetní zůstatek

Záporný zůstatek na účtu klienta. Částka, kterou, klient bance dluží vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu či z jiného důvodu. Debetní obrat Debetní obrat je součet všech odchozích položek, které z účtu v daném období odešly (včetně převodu na vaše ostatní účty); u úvěrových produktů se jedná o čerpání úvěru. Debetní obrat nemusí automaticky… Pokračovat ve čtení Debetní zůstatek