Hlavní jistič

Hlavní jistič je vypínač umístěný v místě odběru, který automaticky vypne dodávku elektrické energie při překročení nastavené hodnoty. Jedná se především o případy přetížení či zkratu. Spotřebiče jsou tímto způsobem chráněni před poškozením a lidé před možným úrazem. Před přetížením a následným kolapsem je chráněna i distribuční síť. Hlavní jistič je obvykle umístěn blízko elektroměru. V případě… Pokračovat ve čtení Hlavní jistič

Hypoteční úvěr

Definice hypotečního úvěru Definici hypotečního úvěru najdeme v zákoně o dluhopisech č. 190/2004 Sb., §28, odstavec 3. Tato definice zní: „Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.“ Hypoteční úvěr patří k nejstarším druhům bankovních úvěrů,… Pokračovat ve čtení Hypoteční úvěr

Publikováno
V rubrikách H, Půjčky

Hotspot

Hotspot znamená oblast či místo, v němž je dostupné bezdrátové připojení do internetové sítě. Obvykle je hotspot omezený nižší rychlostí a slouží pouze k rekreačnímu surfování. Najdeme ho většinou v kavárnách, restauracích, na nádražích, benzinových pumpách, letištích a obecně v místech, kde lidé tráví čas například čekáním na autobus. Je využívána technologie Wi-Fi. Na veřejných… Pokračovat ve čtení Hotspot

Publikováno
V rubrikách H, Internet

Home banking

Woman holding a credit card and using computer, online shopping

Homebanking je služba přímého bankovnictví umožňující komunikaci s bankou prostřednictvím speciálního programu nainstalovaného v počítači klienta. Díky tomuto programu se homebanking odlišuje od internetového bankovnictví a transakce lze provádět i v režimu offline. Služba je určena spíše firemním klientům, banky ji ale poskytují i soukromé klientele. V současné době však stále více ustupuje do pozadí a je nahrazována… Pokračovat ve čtení Home banking

Publikováno
V rubrikách Banky, H

HDO spínač

Zkratka HDO znamená hromadné dálkové ovládání. HDO je soubor technických prostředků (jako jsou např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.), pomocí nichž dochází k přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Konkrétní časy spínání HDO se liší podle jednotlivých oblastí a distributorů. Obvykle jsou dostupné k nahlédnutí na webových stránkách energetických dodavatelů. Přijímač HDO bývá umístěn… Pokračovat ve čtení HDO spínač

HDO (Hromadné dálkové ovládání)

Hromadné dálkové ovládání je technologie umožňující přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Toto zařízení využívají společnosti zabývající se distribucí elektrické energie. Existuje přesný rozpis spínání elektrického proudu, který je spotřebováván na elektro topná zařízení (bojler, kotel, kamna, přímotopné systémy, atd.). Zároveň má každá oblast nastaven speciální kód pro HDO ovladač(setkat se lze i s výrazem HDO spínač). Moderní elektroměry… Pokračovat ve čtení HDO (Hromadné dálkové ovládání)

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění,pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, která na vozidle vznikne. Co kryje havarijní pojištění vozidel Havarijní pojištění kryje škody na Vašem vozidle. Tyto škody zahrnují škody způsobené havárií, odcizením,… Pokračovat ve čtení Havarijní pojištění