EAN kód

EAN kód (European Article Number) je ve volném překladu „Evropské číslo článku skladu“ neboli označení „skladové položky“. Jedná se o druh čárového kódu tedy jednotné mezinárodní číselná identifikace. Čárový kód je tvořen sekvencí čar a mezer s definovanou šířkou. Tato kombinace spolu s číselným označením je jedinečné a neopakovatelné označení určitého druhu zboží. EAN kódy se používají většinou na spotřební zboží (potraviny, oblečení, nápoje či hračky).

Pomocí čtečky na pokladně je EAN kód dešifrován a sejmutím čárového kódu se systém pokladny spojí s databází skladu, odkud převezme cenu a popis výrobku. Tyto informace jsou zásluhou toho vytištěny na účtence zákazníkovi a zároveň je zboží odečteno ze skladu.

EAN kód používají také distributoři elektrické energie, kteří tato označení přidělují jednotlivým odběrným místům svých spotřebitelů. Díky tomu snadněji identifikují jednotlivá odběrná místa, a snadno tak získají jejich údaje ze svých databází v počítačových systémech.

Čárové kódy umožnily řadu obchodních činností zjednodušit a automatizovat, pro automatizaci v obchodě bylo ovšem třeba sjednotit číslování produktů různých výrobců. Proto kolem roku 1970 vzniklo v USA sdružení výrobců a obchodníků, které vytvořilo 12-místný kód UPC, složený z kódu výrobce a kódu výrobku.

Roku 1965 vytvořil profesor G. Foster z Dublinu pro britský obchodní řetězec W. H. Smith systém číslování knih, Standard Book Number, SBN. Pro použití v mezinárodním obchodě stačilo předřadit číslici, která původně určovala jazykovou oblast. Kód pro angličtinu byl 0 a 1, pro francouzštinu 2, pro němčinu 3, pro Japonsko 4, pro Rusko 6 a pro Čínu 7. Roku 1970 vyšla norma ISO 2108, která popisuje víceúrovňové kódování. Roku 2005 se spojila americká skupina UCC a evropské EAN a vytvořily jednotný systém EAN/GTIN, který různé předchozí systémy zastřešuje pomocí prefixů.

V tištěné formě čárového kódu se EAN-13 skládá ze dvou skupin po 6 číslicích, oddělených delší dvojčarou. Číslice se kódují binárně, ale v každé ze skupin jinak (inverzně). V číselné podobě pod čárovým kódem se první číslice tiskne vlevo a celý kód uzavírá vpravo obvykle znakem „>“.

Rate this post
Publikováno
V rubrikách E

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *