EIC kód

EIC je zkratka anglického Energy Identification Code, tedy takzvaného Energetického identifikačního kódu. EIC kód slouží k identifikaci jednotlivých subjektů na společném evropském trhu s plynem.

Každé odběrné místo má přidělen unikátní kód, který je mezi jednotlivými odběrnými místy nepřevoditelný. Když zanikne odběrné místo, zanikne i kód. Při převodu odběrného místa mezi osobami se však EIC kód převádí na nového odběratele.

EIC kód vašeho odběrného místa naleznete na vyúčtování plynu nebo na smlouvě o připojení. Jde o 18místný kód, který se skládá z číslic, písmen a pomlček.

Vydavatel

Na prvních dvou místech se umisťují vždy číslice. Dvě počáteční číslice označují vydávací kancelář. Proto je nejnižší dvojčíslí 10. Čísla 10 tedy získávají subjekty, které získaly EIC od ENTSO-E. Například EIC německé vydávací kanceláře je 10X1001A1001A46Z. Znamená to tedy, že tato vydávací kancelář získala EIC od ENTSO-E, ale sama má číslo 11, takže EIC kódy, které vydá již budou začínat číslem 11. Stejné je to i v případě české vydávací kanceláře, jejímž EIC kódem je 10XCZ-CEPS-GRIDE. Z čísla 10 lze opět vyčíst že tato kancelář dostala EIC od ENTSO-E. Operátoři trhu, kteří získají EIC od české vydávací kanceláře, pak budou začínat dvojčíslím 27. Proto má například operátor ČEZ, a.s., kód 27XCEZ-INTRA---M.

Každé odběrné místo, v terminologii EIC měřící bod má svůj automaticky přidělený kód. Tento kód je nepřenosný na jiné odběrné místo, je ale přenosný mezi osobami. EIC kód je možné v ČR najít na faktuře od dodavatele suroviny.

Publikováno
V rubrikách E

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *