Elektrická přípojka

Elektrická přípojka je místo, které připojí elektrickou energii k jedné nemovitosti. Součástí elektrické přípojky jsou je HDS (hlavní domovní pojistková skříň), která se zpravidla umísťuje na hranici pozemku.

Elektrická přípojka začíná odbočkou rozvodného zařízení k odběrateli, bývá k připojení jednoho odběratele. V elektrické stanici přípojka začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic a u vedení odbočením od tohoto vedení. Elektrická přípojka končí hlavní domovní pojistkovou skříní nebo hlavní domovní kabelovou skříní a pokud tyto skříně nejsou končí posledním podpěrným bodem nebo na svorkách hlavního jističe.

Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil její pořizovací náklady. Jeho povinností rovněž je zajišťovat její provoz, údržbu a případné opravy. V případě elektrické přípojky do 50 metrů nezaplatí odběratelé vůbec nic. Veškeré náklady hradí provozovatel distribuční soustavy. Toto se však týká pouze elektrických přípojek určených pro domácnosti za účelem bydlení.

Kdo hradí náklady na zřízení?

Náklady na zřízení přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla přípojka zřízena s výjimkou nákladů přípojky nn pro domácnost, kterou do 30m hradí dodavatel. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na jejich zřízení.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *