Elektřina

Electricity pylons and lines above a freeway at dusk. Slight drop of fucus at top of front pylon.

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silovéúčinky vyvolané třením izolantů a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Výroba elektřiny

Elektřina je vyráběna z různých energetických zdrojů. Ve světě převažuje výroba elektřinyfosilních paliv (spalováním hnědého nebo černého uhlí) nebo výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. V České republice se z fosilních paliv vyrobí 60 % elektřiny. Prim vedou elektrárny na hnědé uhlí.

Evropská unie a členské státy mají zájem na zvyšování podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Aktuální závazek Evropské unie počítá s tím, že do roku 2020 by mělo být z obnovitelných zdrojů vyráběno 20 % elektřiny.

energetickém mixu České republiky tvoří obnovitelné zdroje 6,5 %. Z toho polovina připadá na vodní elektrárny, 37 % na biomasu a bioplyn, 6,7 % na větrné elektrárny a 6,3 % na fotovoltaiku.

Spotřeba elektřiny

Cílem Evropské unie je snižovat spotřebu elektřiny. Proto jsou z trhu postupně stahovány energeticky náročné spotřebiče, které nahrazují energeticky úsporné výrobky. Domácí elektrospotřebiče jsou vybaveny tzv. energetickým štítkem, který je zařazuje do příslušené kategorie energetické náročnosti označené písmeny A – F (u ledniček najdeme kategorii A+ a A++). Nejúspornější ledničky spotřebují pouze 0,3 kWh elektřiny za den.

V roce 2012 mají z pultů prodejen nadobro zmizet klasické žárovky, které na svícení zužitkují pouze 5–8 % elektřiny, zbytek promění v nepotřebné teplo. Spotřeba elektřiny je u úsporných zářivek o 80 % nižší a jejich životnost je 15 x delší. Halogenové zářivky  uspoří ve srovnání s klasickou žárovkou 25–30 % elektřiny.

Cena elektřiny

Cena elektřiny je tvořena dvěma složkami: regulovanou a neregulovanou. Neregulovaná složka je dána velkoobchodní cenou elektřiny a představuje samotnou komoditu – tedy elektřinu jako takovou. Druhou polovinu ceny tvoří regulovaná složka, která je každoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Cena silové elektřiny pro rok 2010 sice poklesla o 15 %, ale došlo ke zdražení služeb spojených s distribucí elektřiny a zvýšil se i příspěvek na obnovitelné zdroje energie (regulovaná část ceny) a to více jak trojnásobně.

Za kilowatthodinu elektřiny zaplatí domácnost v průměru kolem 4,51 korun. Zdaleka se nejedná o nejdražší elektrický proud v Evropské unii. Nejdražší elektřinu odebírají v Dánsku a v Německu, především kvůli vysokému zdanění.

Elektrotechnické součástky

Nejpoužívanějšími součástkami v elektrických obvodech jsou kromě zdroje a vodičů také spínač, rezistor, termistor, reostat, potenciometr, kondenzátor, cívka, anténa, elektromagnetické relé, elektronka, dioda , fotodioda, tranzistor, fototranzistor, integrovaný obvod a další polovodičové součástky.

Elektrické spotřebiče

Mezi nejběžnější elektrické spotřebiče patří tepelné elektrické spotřebiče (žárovka, infrazářič, elektrická trouba), zářivka, elektromotor a různé elektronické spotřebiče (rádiový přijímač, televizní přijímač, různé druhy přehrávačů a rekordérů, telefon, počítač, atd.). V současné době se dbá na úspory energií a proto jsou využívány především úsporné spotřebiče.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *