Energetický zdroj

Fyzikálně vzato neexistuje žádný energetický zdroj. Energii nemůžeme vyrobit, spotřebovat, ani zničit.Energie se dá pouze přeměnit a je možné formu energií shromažďovat v konkrétních zařízeních tomu určených. Taková energie se pak fyzicky čerpá.

Energetický zdroj ve svém původním smyslu lze chápat ve dvou způsobech:

  • Zdroj jako materiál (např. fosilní paliva), přírodní objekty (Slunce) nebo jevy, ze kterých je možné specifickým procesem přeměny získat energii, která bude pro člověka užitná. Jde o tzv. primární energetické zdroje – tedy takové zdroje, které se získávají z přírody.
  • Zdroj jako technické zařízení (nebo soubor zařízení), které slouží k přeměně energie na formu vhodnou pro přenos či přímé použití. Jedná se například o jadernou elektrárnu. V takovém smyslu je zdroj chápán v elektroenergetice.

 

Energetické zdroje se nejčastěji dělí z pohledu obnovitelnosti na:

  • obnovitelné zdroje: přírodní energetické zdroje, které se v průběhu využívání se přirozeně obnovují – buď úplně, či částečně.
  • neobnovitelné zdroje: spotřebovávají se rychleji, než obnovují. Znamená to, že se v budoucnu vyčerpají.

Druhotné energetické zdroje

Nebo také druhotné zdroje energie se po použití v určitém energetickém nebo technologickém procesu znovu využívají ve formě paliv nebo tepla. Mezi druhotné zdroje energie řadíme např. všechny druhy odpadního tepla (např. teplo získané z chlazení zahřátého kovu) či  technologické odpady (kdy se odpad tepelně likviduje a energie se dále využívá).

Proč využívat druhotné energetické zdroje?

Kromě obnovitelných zdrojů energie (OZE), které současná energetika využívá stále více, získávají svůj potenciál právě i druhotné energetické zdroje, které mohou alespoň částečně nahradit stávající primární zdroje energie (např. uhlí, ropu či zemní plyn). Zásoby těchto zdrojů totiž klesají (v našich podmínkách jde především o uhlí) a jejich cena roste.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *