Energetický specialista

0
1445

Energetický specialista nebo také energetický auditor je osoba vedená v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jedná se o osobu certifikovanou pro zpracování energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budov nebo pro kontrolu účinnosti kotle a klimatizace. K jaké konkrétní činnosti je specialista certifikován, je možné dohledat přímo v seznamu.

Služeb energetického specialisty využijí především žadatelé v dotačním programu Zelená úsporám. Odborný posudek energetického specialisty je totiž jednou z náležitostí žádosti o dotaci.

Seznam energetických specialistů je k nahlédnutí přímo na stránkách MPO.

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO ke:

  1. zpracovávání energetického auditu a energetického posudku
  2. zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
  3. provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
  4. provádění kontroly klimatizačních systémů

Energetickým specialistou se může stát osoba:

  • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
  • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
  • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.
Rate this post

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno