Energetický auditor

Energetický specialista je specifikován v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších novel v § 10.

Je to fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (www.mpo.cz). V seznamu energetických specialistů jsou uvedena všechna oprávnění příslušného specialisty. Je zde uvedeno, zda je oprávněn

Aby mohl být energetický auditor zapsán v seznamu energetických auditorů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu, musí prokázat svou odbornou způsobilost. Vedle toho musí mít každý energetický auditor uzavřené profesní pojištění.

Služeb energetického auditora využijí především, žadatelé o dotaci v rámci programu Zelená úsporám. Předložení energetického auditu je totiž jednou z podmínek pro přidělení dotace. Stejně tak je dobré využít služeb energetických auditorů v případě snahy snížit energetickou náročnost jakékoliv budovy. Od ledna 2013 se rovněž významně rozšířila povinnost mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy, lidově nazývaný jako energetický štítek budovy. Energetický auditor je i v tomto případě jednou z osob, která je oprávněná průkaz zpracovat.

Podmínky provádění činnosti

Předpokladem pro zapsání do seznamu energetických specialistů je mj. složení odborné zkoušky, odborná způsobilost (požadované vzdělání a předcházející praxe), bezúhonnost atd. Výše uvedené dokumenty nesmí u zadavatele provést energetický specialista, který:

  • má majetkovou účast v právnické nebo fyzické osobě zadavatele (vlastníka posuzovaných objektů),
  • je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu zadavatele (vlastníka posuzovaných objektů) anebo je v pracovním nebo v obdobném vztahu k zadavateli (vlastníkovi posuzovaných objektů),
  • je osobou blízkou osobám, kterých se týkají oba předchozí body.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *