Komerční pojišťovna

0
754

Obsah článku

Investiční pojištění Vital Invest

Vital Invest je moderní dynamické pojištění. Ideálně kombinuje investiční a pojistnou složku. Nabízí širokou škálu fondů. Zahrnuje i variantu s garantovaným zhodnocením. Flexibilní produkt s možností změny většiny parametrů v průběhu pojištění. Přizpůsobí se Vašim aktuálním potřebám. Jistota pro Vás a Vaše blízké v nenadálých situacích.

Při minimální investici 500 Kč měsíčně můžete využívat všech výhod pojištění Vital Invest.
Mimořádný výběr části prostředků před koncem pojištění je možný.

Při splnění zákonných podmínek lze zaplacené pojistné odečíst od základu daně z příjmu, a to až do výše 24 000 Kč ročně.

Vital Invest obsahuje

 • pojištění pro případ dožití – na konci pojištění obdržíte aktuální hodnotu všech prostředků v jednotlivých fondech k datu ukončení smlouvy
 • pojištění pro případ smrti – rozsah pojistného krytí si určujete volbou ze 4 nabízených variant

  Varianty pojištění:
  Jednotlivé varianty se liší výší pojistného spotřebovaného na krytí rizika.

  • spořící: 0 % z pojistného použito na krytí rizika
  • základní: 2,5 % z pojistného použito na krytí rizika
  • klasická: 7,5 % z pojistného použito na krytí rizika
  • ochranná: 22,5 % z pojistného použito na krytí rizika

Životní pojištění Vital Premium v EUR

Spořící pojištění Vital Premium v EUR umožňuje maximální zhodnocení finančních prostředků. Výše minimálního jednorázového pojistného je 100 000 €.

Zaplacené pojistné je zhodnocováno sazbou minimálního garantovaného zhodnocení, která je vyhlašovaná každý rok pro nadcházející roční období.

Vital Premium v EUR flexibilně umožňuje kdykoliv realizovat mimořádné výběry.

V rámci pojistné smlouvy může být jmenovitě určena cílová osoba pojistného plněníPojistné plnění tak nevstupuje do dědického řízení a je osvobozeno od dědické daně. Díky tomu je pojistné plnění vypláceno nejpozději do 4 týdnů od dodání všech potřebných dokladů.

Pro rok 2018 garantuje Komerční pojišťovna, a. s., na všech smlouvách minimální garantované zhodnocení ve výši 1,0 % p. a.

ELÁN životní pojištění – Popis

ELÁN životní pojištění nabízí spolehlivou pojistnou ochranu při nemoci a úrazu.

ELÁN je velice flexibilní a přizpůsobí se přesně Vašim potřebám. Jednotlivá pojištění můžete bez omezení kombinovat a pro každé z nich si nastavit individuální výši pojistné částky. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi.

ELÁN je rizikové pojištění bez investiční složky, platíte pouze za pojistnou ochranu. Výhodou tohoto pojištění jsou také příznivé sazby, jednoduchost sjednání a nulové administrativní poplatky za sjednání či změny pojistné smlouvy.

V rámci komplexní pojistné ochrany nabízí ELÁN tato pojištění:

Životní pojištění

 • Pojištění smrti s konstantní pojistnou částkou
 • Pojištění smrti s klesající pojistnou částkou

Volitelná pojištění pro dospělé

 • Pojištění invalidity 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
 • Pojištění invalidity 2. a 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
 • Pojištění invalidity 1., 2. a 3. stupně (s klesající / konstantní pojistnou částkou)
 • Pojištění smrti následkem úrazu
 • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % a nebo 10 % poškození)
 • Hospitalizace
 • Hospitalizace následkem úrazu
 • Pojištění poškození úrazem
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne se zpětným plněním
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne bez zpětného plnění
 • Pojištění pracovní neschopnosti od 57. dne bez zpětného plnění
 • Pojištění závažných onemocnění

Volitelná pojištění pro děti

 • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % a nebo 10 % poškození)
 • Hospitalizace s progresivním plněním
 • Hospitalizace následkem úrazu s progresivním plněním
 • Pojištění poškození úrazem
 • Pojištění závažných onemocnění

MojeJistota životní pojištění

MojeJistota představuje moderní generaci pojištění, ve kterém si může klient volit míru pojistné ochrany podle své aktuální potřeby. Je to flexibilní rizikové životní pojištění bez investiční složky, se širokou kombinací životního, úrazového a nemocenského pojištění. V průběhu trvání pojištění může klient sám kdykoliv měnit rozsah pojistného nebezpečí nebo měnit výši pojistných částek u jednotlivých pojištění. Na jedné smlouvě můžete pojistit dospělou osobu i s dětmi. Součástí pojištění je medicínská asistence, která pomůže klientovi v případě odvozu ze zdravotnického zařízení nebo potřeby konzultace zdravotního problému.

Životní pojištění

 • smrt s konstantní nebo klesající pojistnou částkou (následkem úrazu nebo nemoci)

Volitelná pojištění pro dospělé

 • invaliditu III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • invaliditu II. nebo III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • smrt následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu
 • pojištění poškození úrazem
 • pojištění pracovní neschopnosti od 29. dne se zpětným plněním
 • pojištění hospitalizace
 • pojištění závažných onemocnění

Volitelná pojištění pro děti

 • trvalé následky úrazu s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % a nebo 10 % poškození)
 • pojištění hospitalizace s progresivním plněním
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu s progresivním plněním
 • pojištění poškození úrazem
 • pojištění závažných onemocnění

Moudré pojištění

Pojištění nabízí pojistnou ochranu pro tato pojistná nebezpečí:

 

Životní pojištění

 • smrt s konstantní nebo klesající pojistnou částkou (následkem úrazu nebo nemoci)

Volitelná pojištění pro dospělé

 • invalidita III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • invalidita II. nebo III. stupně s konstantní nebo klesající pojistnou částkou
 • smrt následkem úrazu a pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě
 • trvalé následky úrazu s progresivním plněním (od 0.001% nebo 10% poškození)
 • hospitalizace následkem úrazu
 • poškození úrazem
 • pracovní neschopnost od 29. dne se zpětným plněním
 • hospitalizace
 • závažná onemocnění

Balíčky pojištění pro děti obsahují

 • Pojištění trvalých následků s 5-násobným progresivním plněním (od 0,001 % poškození)
 • Hospitalizace s progresivním plněním
 • Pojištění poškození úrazem
 • Pojištění závažných onemocnění

Pojištění majetku a odpovědnosti

MojePojištění majetku nabízí nadstandardní pojistnou ochranu Vašeho domova již v základní variantě Klasik, rozšířenou o pojištění odcizení, vandalismu a elektrických rizik ve vyšší variantě Komfort. Bez ohledu na zvolenou variantu lze sjednat i pojištění odpovědnosti, které zahrnuje automaticky odpovědnost občanskou i odpovědnost vlastníka nebo nájemce nemovitosti.

V čem je produkt unikátní, že se postará nejen o náhradu pojištěného majetku, ale pomůže i pojištěným osobám (majitel resp. nájemce) ať už úhradou náhradního ubytování, zajištěním a úhradou předčasného návratu ze zahraničí nebo úhradou splátek úvěru na pojištěnou nemovitost.

MojePojištění majetku vybíráte ze dvou variant
Varianty pojištění KLASIK KOMFORT
Základní pojistná nebezpečí
Asistenční služby
Odcizení a vandalismus
Elektrická rizika
Povodeň, záplava – vyšší zóny

❍ – lze připojistit
 – pojištěno
 – nepojištěno

Co Vám MojePojištění majetku přináší?

 • vždy aktuální pojistnou hodnotu, nehrozí tak riziko podpojištění
 • získáte maximální ochranu nemovitosti, jejího vybavení i škod, které Vy sám či rodina způsobíte
 • nemusíte se obávat, že zapomenete pojistit některá běžná pojistná nebezpečí a dozvíte se to až při neplnění vzniklé škody
 • nemusíte se obávat, že u některých pojistných nebezpečí stanovíte nižší částku, než je skutečná hodnota zničených věcí, a obdržíte pouze částečnou finanční náhradu

Přehled produktů pro cestovní pojištění

Přehled produktů pro úrazové pojištění

Přehled produktů pro pojištění k úvěrům

Přehled produktů pro pojištění ke kartám

Přehled produktů pro dětské pojištění

Přehled produktů pro pojištění pro zaměstnance

Kontakty

Poštovní adresa:

Komerční pojišťovna a.s.
KLIENTSKÝ SERVIS
P.O.Box 39
186 00 Praha 8

Komerční pojišťovna a.s.
KLIENTSKÝ SERVIS
Karolinská 1/650
186 00 Praha 8

tel.: (+420) 800 10 66 10 bezplatná Infolinka
(+420) 222 095 999

Klientský servis je klientům k dispozici v tyto dny:
Po–Pá 8.00–18.15

Email: servis@komercpoj.cz

Rate this post

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno