Měrná potřeba tepla na vytápění

Měrná potřeba tepla na vytápění je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy – kWh/(m2.rok), popř. na jednotku objemu vytápěného prostoru – kWh/(m3.rok). Jde o energetický výstup z objektu, který je dán ztrátami obálky. Potřeba tepla tedy vychází z tepelných ztrát, nedá se ovlivnit tepelnými zisky ani vhodným systémem vytápění (na rozdíl od spotřeby tepla).

Podle hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění lze budovy rozdělit na nízkoenergetické, pasivní a nulové. Nízkoenergetické domy mají hodnotu měrné potřeby tepla na vytápění menší než 50 kWh/(m2.a), hodnota nižší než 15 kWh/(m2.a) platí pro pasivní domy a pod 5 kWh/(m2.a) se jedná o domy s přebytkem tepla – nulové domy. Pro srovnání běžné novostavby se pohybují v intervalu 80 – 140 kWh/(m2.a), pro starší zástavbu nejsou výjimečné hodnoty nad 200 kWh/(m2.a).

Vedle měrné potřeby tepla na vytápění se používá termín spotřeba tepla na vytápění, často se oba pojmy zaměňují. Zatímco potřebu tepla neovlivňuje topný systém ani tepelné zisky. Spotřeba tepla na těchto okolnostech přímo závisí. Účinnost zdroje vytápění, kvalita rozvodů, vhodnost regulačních systémů a schopnost využívat tepelné zisky, to všechno ovlivňuje spotřebu tepla na vytápění (energetickou náročnost).

Jak se hodnotí potřeba tepla na vytápění u staveb?

Způsoby hodnocení jsou v různých zemích i v různém čase různé. V zásadě se dnes přechází v Evropě, tedy i u nás, na hodnocení, které bude pro laika srozumitelné. Dříve se udávalo hodnocení v celkové tepelné charakteristice budovy, v současné době se uvádí jako měrná potřeba tepla na vytápění a označuje se eV [kWh/m3,a].

Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění

V současnosti existuje několik typů výpočtu, kterými je možné stanovit měrnou potřebu tepla na vytápění. Jejich použití není univerzální a je dobré vědět, jak se vzájemně liší a kdy je možné který použít. Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění je záležitostí odborníků a je zpoplatněn. Tepelné chování budov spolu s výpočtem potřeby energie na vytápění se řídí zejména normami ČSN EN ISO 13790, ČSN 73 0540-4, ČSN EN ISO 13789 a další. Pro nízkoenergetické domy by se měl stát výpočet součástí normy ČSN 73 0540.

Potřeba tepla na vytápění a celková dodaná energie

Potřeba tepla na vytápění je součástí celkové dodané energie do domu. Kromě energie pro vytápění je to energie pro chlazení, větrání, zvlhčování, přípravu teplé vody, osvětlení a energie pro provoz energetických systémů. Potřeba tepla na vytápění hraje v energetické bilanci domu hlavní roli a je jí věnována největší pozornost.

Potřeba tepla na vytápění a průkaz energetické náročnosti budov

Výpočet měrné potřeby tepla na vytápění je součástí výpočtů, které udávají energetickou bilanci domů – průkaz energetické náročnosti budov (PENB). PENB zahrnuje i energii na ohřev vody, větrání, chlazení, osvětlení a na pohon čerpadel a ventilátorů. Ve výpočtech není zahrnuta energie potřebná na běžný provoz domácích elektrospotřebičů (lednička, pračka apod.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *