Součinitel tepelné vodivosti

31/03/2018

Součinitel tepelné vodivosti – λ Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Vyjadřuje se ve wattech na [více]

Solární panely

31/03/2018

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla na elektrickou energii se [více]

Solární energie

31/03/2018

Solární neboli sluneční energie patří k obnovitelným zdrojům energie, podobně jako biomasa, větrná nebo vodní energie. Solární energii lze přímo využít k ohřevu vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů nebo k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Solární [více]

Rekuperace

31/03/2018

Rekuperace je pojem, který se užívá pro označení procesu zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Při rekuperaci dochází k výměně vzduchu bez významných energetických ztrát, které jsou typické pro běžné [více]

Podlahové vytápění

31/03/2018

Podlahové vytápění patří mezi velkoplošné vytápěcí soustavy a je to způsob vytápění, kdy se teplo do vytápěné místnosti dostává z podlahy. Systém podlahového vytápění má obdobně jako jiné vytápěcí soustavy dvě základní [více]

Plyn

31/03/2018

Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou. V chemických rovnicích se označuje písmenem g [více]

Pasivní domy

31/03/2018

Pasivní domy mají tak nízkou spotřebu energie, že je možné vynechat běžné aktivní vytápění, aniž by to ohrozilo tepelnou pohodu v domě. Pasivní domy spotřebují ročně maximálně 15 kWh [více]

Obnovitelné zdroje energie

31/03/2018

Jako obnovitelný zdroj energie je označován ten zdroj, v jehož čerpání lez pokračovat další stovky let. Toto označení se používá pro některé vybrané, na Zemi přístupné formy energie, [více]

Nulové domy

31/03/2018

Energeticky nulové domy jsou v souvislosti s novou evropskou směrnicí vnímány částí odborníků jako šance a jinými odborníky jako hrozba a nemravnost. Ne všichni ovšem [více]

1 2 3 12