bilomodra-sales-green-button-refinancujte-s-kytkou-roboto-728x125.jpg

Nízkoenergetické domy

31/03/2018

Nízkoenergetický dům  spotřebuje méně energie na vytápění než běžné stavby. Nízkoenergetický dům by neměl za rok spotřebovat více než 50 kWh tepla na metr čtvereční plochy. Pro srovnání, běžná [více]

Měrná potřeba tepla na vytápění

31/03/2018

Měrná potřeba tepla na vytápění je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy – [více]

LPG

31/03/2018

LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) je zkapalněný ropný plyn. V sousedním Německu se při tankování setkáte s označením Flüssiggas, v Itálii se pro tutéž směs používá označení GPL (zkratka z italského [více]

LCD televize

31/03/2018

LCD televize je zařízení, jehož monitor je složen z tekutých krystalů – odtud je také odvozena zkratka LCD (Liquid crystal display). Zobrazování v LCD televizích funguje na principu pixelů seřazených [více]

Kolik stojí kotel na biomasu?

31/03/2018

Biomasa je obnovitelný zdroj energie rostlinného nebo živočišného původu. Při udržitelném hospodaření s půdou bude k dispozici vždy, protože je založena na přeměně sluneční energie zachycené rostlinami a uložené [více]

Klimatizace

31/03/2018

Klimatizace (označované zkratkou AC z anglického air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu uvnitř budov a dopravních prostředků. Jeho hlavní funkcí je snížení teploty a vlhkosti vzduchu, na rozdíl od ventilace (vzduchotechniky), jejíž hlavní [více]

Jak vybrat úsporná okna?

31/03/2018

Okna jsou nepostradatelnou součástí každého domu. Okna nám dodávají světlo v bytě, umožňují větrat. Na druhou stranu ale právě okny utíká velké množství tepla. Je proto důležité věnovat [více]

Izolace

30/03/2018

V oblasti úspor energie se pojmem izolace rozumí zateplení neboli tepelná izolace. Tepelná izolace umožňuje snížit energetické ztráty staveb a projevuje se celkovou úsporou energie a snížením nákladů na vytápění. Teplo může unikat zdivem, kde je možné [více]

Infrapanely

30/03/2018

Infrapanely jsou zařízení, která slouží k vytápění objektů pomocí infračerveného záření (tzv. sálavý způsob vytápění). Tepelná energie se formou elektromagnetického záření přenáší na okolní tělesa, kde se po dopadu [více]

1 2 3 4 12