bilomodra-sales-green-button-refinancujte-s-kytkou-roboto-728x125.jpg

Globální oteplování

30/03/2018

Výraz globální oteplování, resp. změna klimatu (tento pojem je nyní více používán), je v současnosti používán především pro poslední oteplování, které započalo na začátku 20. století a projevuje se jednoznačným a [více]

Fotovoltaika

30/03/2018

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle [více]

Fosilní paliva

27/03/2018

Co jsou fosilní paliva?  Ropa, uhlí a zemní plyn vznikly v zemi postupnou chemickou přeměnou pravěkých organismů.  Právě proto se označují jako fosilní paliva. Jde o [více]

Fixace elektřiny

27/03/2018

Na konci roku 2008 nabídly tři největší české energetické společnosti fixaci cen elektřiny.  Nový produkt má domácnostem a maloodběratelům zajistit stejné ceny elektřiny na dva roky dopředu. Energetické [více]

Energetický štítek

27/03/2018

Energetický štítek je označení elektrických spotřebičů a nově také budov, který označuje energetickou náročnost. Jedná se o spotřebu elektrické energie, vody, objem vyprodukovaných emisí, hlučnosti apod. [více]

Emise

25/03/2018

Emise jsou látky, které byly vypuštěny do životního prostředí. Nejčastěji se tento pojem používá pro znečišťující příměsi vypouštěné do ovzduší a dává se do přímé souvislosti s problematikou globálního [více]

1 2 3 4 5 12