Hlavní jistič

Hlavní jistič je vypínač umístěný v místě odběru, který automaticky vypne dodávku elektrické energie při překročení nastavené hodnoty. Jedná se především o případy přetížení či zkratu. Spotřebiče jsou tímto způsobem chráněni před poškozením a lidé před možným úrazem. Před přetížením a následným kolapsem je chráněna i distribuční síť. Hlavní jistič je obvykle umístěn blízko elektroměru. V případě… Pokračovat ve čtení Hlavní jistič

Dodavatel elektrické energie

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Trh s elektřinou byl liberalizován v roce 2006. Od té doby vzniklo na českém trhu přes 350 alternativních dodavatelů elektřiny. Náš tip: Ceny energií letí raketově vzhůru, opatřete si domů světla s vysokou svítivostí, která spotřebovávají méně elektrické… Pokračovat ve čtení Dodavatel elektrické energie

Ušetřete za elektřinu díky LED osvětlení

LED svítidla patří v dnešní době k nejúspornějším zdrojům světla. Jejich nesporné výhody vám v dlouhodobějším horizontu pomohou šetřit výdaje za elektřinu. Jsou ideálním způsobem osvětlení pro interiéry i exteriéry. Jak funguje LED osvětlení a proč je úsporné LED diody (Light-Emitting Diode), které se používají v úsporných LED žárovkách jsou přibližně o 80-90 % úspornější než klasické žárovky. Aby… Pokračovat ve čtení Ušetřete za elektřinu díky LED osvětlení

Jak na měření spotřeby elektřiny

V době, kdy ceny elektřiny prudce stoupají nahoru, začíná zajímat spotřeba energií i osoby, které to dříve nechávalo chladnými. Pomocí jakých způsobů si tedy vytvoříte orientační výpočty spotřeby elektřiny? A jak poznat, že váš spotřebič si bere zbytečně mnoho energie a bylo by lepší vyměnit ho za novější a úspornější model? To se dozvíte v… Pokračovat ve čtení Jak na měření spotřeby elektřiny

Cena elektřiny 2021

Většinu z nás každoročně zajímá, jakým směrem se budou ubírat ceny plynu a elektřiny. A nejen těch. Mnozí si hlídáme vývoj hypotéky, ceny za telefonování, internet, také cenu za povinné ručení a další. Je to dobře, protože taková elektřina kalkulačka, která je volně dostupná na webových stránkách, nám může každoročně ušetřit pár set nebo tisíc korun.… Pokračovat ve čtení Cena elektřiny 2021

Jak snížit výdaje za elektřinu a plyn

Ať už žijeme v bytě nebo rodinném domě, pro většinu z nás je výdaj za plyn a elektřinu jedním z nejdůležitějších. Měsíční zálohy na konci zúčtovacího období prozradí, zda jsme se chovali šetrně a alespoň nějaká ta částka je nám vrácena, nebo zda budeme doplácet. Někdy ale můžeme dělat co chceme, a přesto doplácíme. Důvodem může být zdražení… Pokračovat ve čtení Jak snížit výdaje za elektřinu a plyn

Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů. Fotovoltaika je považována za trvale udržitelnou technologii, a to ze dvou důvodů. Především využívá nejdostupnější obnovitelný zdroj energie na Zemi – sluneční záření. Množství slunečního… Pokračovat ve čtení Fotovoltaika

Elektřina

Electricity pylons and lines above a freeway at dusk. Slight drop of fucus at top of front pylon.

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silovéúčinky vyvolané třením izolantů a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu. Výroba elektřiny Elektřina je vyráběna z různých energetických zdrojů. Ve světě převažuje výroba elektřiny z fosilních paliv (spalováním hnědého nebo černého uhlí) nebo výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. V České republice se z fosilních paliv vyrobí 60 % elektřiny. Prim vedou elektrárny na hnědé uhlí. Evropská unie a členské… Pokračovat ve čtení Elektřina

Začněte šetřit energie – vyúčtování bude příjemnější

Líbilo by se vám, kdyby se vaše výdaje za energie zkrátily o polovinu? Předpokládáme, že by to vašemu rodinnému rozpočtu prospělo. Možná se dopouštíte zbytečných chyb, které vás ročně stojí spoustu peněz – budete-li dodržovat následující zásady a pravidla, ušetříte nemalou částku a kromě toho přispějete k tomu, aby byla vaše domácnost o něco ohleduplnější… Pokračovat ve čtení Začněte šetřit energie – vyúčtování bude příjemnější

HDO spínač

Zkratka HDO znamená hromadné dálkové ovládání. HDO je soubor technických prostředků (jako jsou např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.), pomocí nichž dochází k přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Konkrétní časy spínání HDO se liší podle jednotlivých oblastí a distributorů. Obvykle jsou dostupné k nahlédnutí na webových stránkách energetických dodavatelů. Přijímač HDO bývá umístěn… Pokračovat ve čtení HDO spínač