Embosovaná platební karta

Embosovaná karta je platební karta, která má kromě elektromagnetického proužku na sobě plasticky vytištěny veškeré informace potřebné pro zúčtování transakce – jméno držitele karty, číslo karty a její platnost. Tyto informace se na kartě vyraženy reliéfním písmem, kterému se říká embossing. Kartu lze použít stejně jako kartu elektronickou, navíc je možné s ní platit i u obchodníků vybavených čtečkou karet zvanou imprinter. Imprinter je mechanické snímací zařízení, jehož prostřednictvím jsou informace z embosované platební karty otištěny na prodejní doklad, který zákazník ještě stvrzuje svým podpisem.

S embosovanou kartou jsou však spojeny vyšší poplatky, a to jak za vydání, vedení, tak i blokaci. Díky tomu, že tyto karty umožňují i elektronicky neověřené transakce, musí být v případě ztráty či odcizení zařazeny na takzvaný stoplist. Tím se karta nenávratně deaktivuje a už není možné ji nikdy použít. Tento proces však běžně trvá i několik dní, během nichž může dojít ke zneužití karty. Další nevýhoda se týká sledování zůstatku. Zatímco po platbě uskutečněné online se transakce projeví téměř okamžitě, platba pomocí imprinteru je na účtu vidět až za několik dní či týdnů. Lhůta závisí na tom, jak dlouho trvá obchodníkovi, než dodá bance doklad o provedené platbě. Hlavní výhodou embosovaných platebních karet je, že se dají použít u více obchodníků, a to především v zahraničí – zejména v méně rozvinutých částech světa, kde ještě nejsou zavedeny elektronické platební terminály.

Schéma placení platební kartou

Způsob placení embosovanou kartou se neliší od plateb prováděných jinými platebními kartami. Zákazník pomocí karty zaplatí u obchodníka, který tuto částku následně požaduje od své banky. Ta ji zaplatí a vynaložené finance vyžaduje od vydavatele karty, tedy po společnostech Visa nebo MasterCard. Poté, co je vyplatí, jsou touto společností vyplacené peníze požadovány po bance, která kartu zákazníkovi vydala. Banka z jeho účtu požadovaný finanční obnos strhne a pošle jej vydavateli karet.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *