bilomodra-sales-green-button-refinancujte-s-kytkou-roboto-728x125.jpg

Energetický auditor

06/05/2018

Energetický specialista je specifikován v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších novel v § 10. Je to fyzická osoba, která je zapsána [více]

Energetický audit

06/05/2018

Jako energetický audit se označuje posudek zpracovaný energetickým auditorem. Účelem energetického auditu je ve vší komplexnosti posoudit hospodárnost využívání energií v rámci budovy. Součástí energetického auditu [více]

Elektrické vedení

06/05/2018

Elektrické vedení lze rozdělit na dvě části, elektrickou přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Prvně zmíněná část má za úkol přenést elektrickou energii z elektráren do velkých rozvoden. Druhá [více]

Elektrická přípojka

06/05/2018

Elektrická přípojka je místo, které připojí elektrickou energii k jedné nemovitosti. Součástí elektrické přípojky jsou je HDS (hlavní domovní pojistková skříň), která se zpravidla umísťuje na hranici [více]

Absorbér

03/05/2018

Absorbér je zařízení na získávání nebo odstraňování složky anebo složek z plynné směsi absorpcí v kapalném rozpouštědle. Zařízení označené jako absorbér je součástí i mnohých bazénů na zahradách rodinných domků.  [více]

Dodavatel elektrické energie

01/05/2018

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Trh s elektřinou byl liberalizován v roce 2006. [více]

Distributor elektrické energie

01/05/2018

Dodavatel elektřiny je společnost, který prodává energii, komoditu jako takovou. Na fakturě, je vidět, že platby jsou rozděleny – část je za distribuci, část za silovou energii. Distributor elektřiny [více]

Digitální elektroměr

07/04/2018

Digitální elektroměr je statický elektroměr, který skýtá značné množství výhod oproti mechanickým elektroměrům, které se využívali dříve. Digitální elektroměry jsou přesnější, odolnější a neobsahují žádné pohyblivé části. [více]

Daň z plynu

07/04/2018

Daň z plynu patří mezi tzv. ekologické daně, které byly v České republice zavedeny od 1.1.2008 na základě požadavků z Evropské unie. Daň se vztahuje na [více]

1 2 3 4 5